Nieuwbouw Campus Ichthus College Kampen

Bomen en groen


28 juli 2022

Eind juni hebben we een onderzoek gedaan naar alle (106) bomen op het terrein van het Ichthus college en de sporthal. Het streven is ook in de toekomst een groene leefomgeving te behouden.
Soms moeten er toch bomen gekapt worden, vanwege de veiligheid of om ruimte te geven aan andere bomen of voor nieuwbouw. In het geval van het nieuwe Ichthus college gaan we een paar bomen kappen. In totaal gaat het om 9 te kappen bomen in de patio, waarvan er 4 stuks vergunningsvrij zijn, voor de andere 5 bomen is nu een kapvergunning aangevraagd.

Groene leefomgeving
Eind juni hebben we een onderzoek gedaan naar alle (106) bomen op het terrein. Het streven is een groene leefomgeving te behouden. Voor de bouw van het nieuwe Ichthus college gaan we toch een aantal bomen kappen.  In totaal gaat het om 9 stuks te kappen bomen in de patio, waarvan er 4 stuks vergunningsvrij zijn, voor de andere 5 bomen is nu een kapvergunning aangevraagd. Om welke bomen het gaat kan je op de bijgevoegde afbeelding zien.

Boomcontrole/onderzoek
Er is een uitgebreide boomcontrole uitgevoerd, aangevuld met een inschatting van de toekomstverwachting van de bomen. De meeste bomen hebben een goede tot redelijke conditie (ruim 90%), vijf bomen hebben een matige conditie. Twee bomen hebben een slechte conditie en één boom is afgestorven. Bomen die ernstig ziek of dood zijn kunnen onveilig zijn, omdat ze kunnen omvallen bij een storm of er kunnen takken breken. Voor de bomen die we verwijderen wordt een nieuwe boom of ander groen geplant. Het doel is altijd om zoveel mogelijk bomen te behouden. Bijvoorbeeld door de groeiplaats te verbeteren of door te snoeien.

Bomenkap
Het kappen of drastisch snoeien van een boom doen we niet zomaar. We maken vooraf een goede afweging of de boom écht weg moet. Bovendien heb je bijna altijd een kapvergunning nodig. Voor een deel van de bomen die we kappen is dus geen vergunning nodig.  De bomen met een goede toekomstverwachting behouden we. De bomen met een verminderde toekomstverwachting gaan we met maatregelen behouden. De bomen met een slechte toekomstverwachting of die niet te snoeien of te verplaatsen zijn gaan we rooien.

Waarom deze 9 bomen kappen?
Vijf bomen staan binnen het in de toekomst te bebouwen oppervlakte, die kunnen we niet verplaatsen. Daarnaast staan er nog twee beuken en een Kastanjeboom buiten het te bebouwen oppervlakte. Deze beuken hebben een hoogte van 15-18 meter. Voor de bouw moeten deze kronen gesnoeid worden en door bouwwerkzaamheden gaat een groot deel van de wortels verloren. Dit heeft grote negatieve gevolgen voor de bomen. Er is een verhoogde kans op inrot en het uiterlijk zal flink worden aangetast. Ook een kastanjeboom staat buiten het te bebouwen oppervlakte, echter wel in de route van het bouwverkeer.

Daarom worden deze twee beuken en de kastanjeboom gerooid. Een klein deel van de bomen kan dus niet behouden blijven. Grote aanpassingen van het ontwerp zijn echter ook niet meer mogelijk.  We gaan op het terrein dit verlies compenseren met herplant.

Voor meer informatie over kapvergunningen kunt u ook terecht bij de gemeente Kampen.