Nieuwbouw Campus Ichthus College Kampen

Nieuws

Eerst slopen dan weer bouwen

02 februari 2023

Na het slopen kan de bouw beginnen. De sloop is nu in volle gang.

Bouwverkeer en ontwerp middenterrein

22 september 2022

We zijn gestart met de sloop aan de binnenkant van het oude schoolgebouw. Bouwverkeer gaat vanaf oktober toenemen. Om veiligheid te realiseren en overlast te voorkomen, hebben we een verkeersplan gemaakt wat op deze website te vinden is. Daarnaast organiseren we een inloopmoment op 27 september om het ontwerp van het middenterrein (tussen school en sporthal) toe te lichten.

Bomen en groen

28 juli 2022

Eind juni hebben we een onderzoek gedaan naar alle (106) bomen op het terrein van het Ichthus college en de sporthal. Het streven is ook in de toekomst een groene leefomgeving te behouden. Soms moeten er toch bomen gekapt worden, vanwege de veiligheid of om ruimte te geven aan andere bomen of voor nieuwbouw. In het geval van het nieuwe Ichthus college gaan we een paar bomen kappen. In totaal gaat het om 9 te kappen bomen in de patio, waarvan er 4 stuks vergunningsvrij zijn, voor de andere 5 bomen is nu een kapvergunning aangevraagd.

Sloop van het gebouw

02 juni 2022

In de zomer van 2022 start de sloop van het oude gebouw, eerst aan de binnenkant en dan aan de buitenkant. Dat neemt even tijd in beslag. Dit zal gaandeweg het proces in beeld gebracht worden en ook op deze website gedeeld worden.

Tijdelijke huisvesting in gebruik

10 mei 2022

Voor de meivakantie is er afscheid genomen van het oude gebouw, zo kon de meivakantie gebruikt worden voor de verhuizing naar de tijdelijke huisvesting. Na de meivakantie is de tijdelijke huisvesting door de leerlingen en docenten in gebruik genomen.

Laatste rondje door de school

09 mei 2022

Trip down memory lane. In april werd er na 52 jaar afscheid van het oude schoolgebouw genomen. Dat was een bijzonder moment, waar de school niet alleen met leerlingen en leraren, maar ook met oud-leerlingen en -leraren even bij stilstond.

Eerste schetsontwerp

01 mei 2022

De projectgroep van de Nieuwbouw Campus Ichthus College Kampen heeft een eerste schets van de nieuwbouw ontvangen. Het is niet voor niets een schets, Architectenstudio Nuy van Noort zal deze artist impressions verder uit gaan werken.