Nieuwbouw Campus Ichthus College Kampen

Tijdelijke huisvesting in gebruik


10 mei 2022

Voor de meivakantie is er afscheid genomen van het oude gebouw, zo kon de meivakantie gebruikt worden voor de verhuizing naar de tijdelijke huisvesting.
Na de meivakantie is de tijdelijke huisvesting door de leerlingen en docenten in gebruik genomen.

Een andere locatie moet altijd even wennen en een verbouwing vraagt veel planning. In januari zijn de units voor de tijdelijke huisvesting geplaatst. In februari en maart zijn de units gemonteerd en klaar gemaakt voor de tijdelijke gebruikers. 

Locatie units 

De klaslokalen zitten in de hoek van het sportveld. Op deze manier blijft er zoveel mogelijk groen en sportveld over. Ook wordt het normale verkeer in de wijk zo min mogelijk verstoord. De klaslokalen zijn maximaal 6 meter hoog. 

Tijdens de meivakantie 2022 zijn de leerlingen en docenten van de locatie Jan Ligthartstraat 1 verhuisd naar de units. Van daaruit wordt de komende twee jaar het onderwijs verzorgd. 

Heeft u een vraag over de tijdelijke huisvesting? Mail deze dan naar info@ichthuskampen.nl met als onderwerp: 'Tijdelijke huisvesting'.

Units tijdelijke huisvesting Campus Kampen