Nieuwbouw Campus Ichthus College Kampen

Eerste schetsontwerp


01 mei 2022

De projectgroep van de Nieuwbouw Campus Ichthus College Kampen heeft een eerste schets van de nieuwbouw ontvangen. Het is niet voor niets een schets, Architectenstudio Nuy van Noort zal deze artist impressions verder uit gaan werken.

Deze schets laat de mogelijkheden zien van de campus als stimulerende en inspirerende, groene omgeving, waar onderwijs, sport en ontmoeting centraal staan.De komende maanden gaat Studio Nuy van Noort de schetsen verder uitwerken. Daarna volgt het definitieve ontwerp. Zodra dat bekend is zullen we hier ook aandacht aan besteden. Ook worden de toekomstige gebruikers en aanwonenden betrokken bij het ontwerp van de 'groene ruimte'. 


Ontwikkeling school, sporthal en recreatief buitengebied Artist impressions door Studio Nuy van Noort